Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"The Healer"

Pencil drawing, 2012


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Hybrid Girl"

Pencil drawing, 2012


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Pleiadian Boy"

Pencil drawing, 2012


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Birds"
Pencil
drawing, 2010


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Klipspringer"
Graphite
drawing, 2010


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Skeletons"
Graphite
drawing, 2010


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Fairy Boy"
Graphite drawing, 2010


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Au de parfum"
Graphite drawing, 2010


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Playground"
Graphite drawing, 2010

Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Stickbug"
Pencil drawing, 2010


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Dino"
Pencil drawing, 2010


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Gum"
Pencil drawing and watercolours, 2010
ca 30x20cmAna Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Moths"
Pencil drawing and watercolours, 2010
ca 20x30cm


Ana Bagayan FB69
'Ana Bagayan
"Pandora"
Graphite drawing, 2010Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Lilith"
Graphite drawing, 2010


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Almithra"
Graphite drawing, 2010


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Skelly"
Graphite drawing, 2010


Ana Bagayan FB69 Galerie Münster
Ana Bagayan
One drawing a day, #14 "Ophelia", 11. Oktober, 2010
19x16.5cm, Pencil on paper


Ana Bagayan FB69 Galerie Münster
Ana Bagayan
One drawing a day, #13 "Village of the Damned Kid", 08. Oktober, 2010
19x16.5cm, Pencil on paper


Ana Bagayan FB69 Galerie Münster
Ana Bagayan
One drawing a day, #12 "Morgana", 06. Oktober, 2010
19x16.5cm, Pencil on paper


Ana Bagayan FB69 Galerie Münster
Ana Bagayan
One drawing a day, #11 "Franny Esmeralda", 04. Oktober, 2010
19x16.5cm, Pencil on paper


Ana Bagayan FB69 Galerie Münster
Ana Bagayan
One drawing a day, #10 "Pluma", 03. Oktober, 2010
19x16.5cm, Pencil on paper


Ana Bagayan FB69 Galerie Münster
Ana Bagayan
One drawing a day, #09 "Philippe", 01. Oktober, 2010
19x16.5cm, Pencil on paper


Ana Bagayan FB69 Galerie Münster
Ana Bagayan
One drawing a day, #08 "Annabelle", 30. September 2010
19x16.5cm, Pencil on paper


Ana Bagayan FB69 Galerie Münster
Ana Bagayan
One drawing a day, #07 "Lisolette", 29. September 2010
19x16.5cm, Pencil on paper


Ana Bagayan FB69 Galerie Münster
Ana Bagayan
One drawing a day, #06 "Myrtle", 27. September 2010
19x16.5cm, Pencil on paper


Ana Bagayan FB69 Galerie Münster
Ana Bagayan
One drawing a day, #05 "Mariposa", 26. September 2010
19x16.5cm, Pencil on paper


Ana Bagayan FB69 Galerie Münster
Ana Bagayan
One drawing a day, #04 "Jillienne", 25. September 2010
19x16.5cm, Pencil on paper


Ana Bagayan FB69 Galerie Münster
Ana Bagayan
One drawing a day, #03 "Shelley", 24. September 2010
19x16.5cm, Pencil on paper


Ana Bagayan FB69 Galerie Münster
Ana Bagayan
One drawing a day, #02 "Raina", 23. September 2010
19x16.5cm, Pencil on paper


Ana Bagayan FB69 Galerie Münster
Ana Bagayan
One drawing a day, #01 "Chloe", 22. September 2010
Pencil on paper
19x16.5cm, Pencil on paperAna Bagayan FB69