Ana Bagayan
"Made of Stars"
Oil on Panel, 2018


Ana Bagayan
"Entangled"
Oil on Wood, 2018


Ana Bagayan
"Leaving Home"
Charcoal on panel, 17x14cm, 2015



Ana Bagayan
"Tomb"
Charcoal on panel, 61x51cm, 2013



Ana Bagayan
"Bela"
Charcoal on wood paper, 60x55cm, 2011


Ana Bagayan
"Identified"
Charcoal
on canvas, 77x60cm, 2011



Ana Bagayan
"Efflorescents"
Oil on canvas, 101x76cm, 2014



Ana Bagayan
"Nectar"
Oil on wood, 101x76cm, 2014



Ana Bagayan
"Baby Blue Eyes"
Oil on canvas, 101x76cm, 2014


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Alien Moon"
Oil on wood, 2012


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"A message from inner earth"
Oil on wood, 2012


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"The Healer"
Oil on wood, 2012


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Broken Wing"
Oil on wood, 2010


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Blue Moon"
Oil on wood, 2010


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Lacey`s Ladybugs"
Oil on wood, 2010


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Brigid`s Bees"
Oil on wood, 2010


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Fox and Girl"
Oil on canvas, 2009


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Snakecharmer"
Oil on wood, 2009


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"My Girls"
Oil on wood, 2009





Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Chopped"
Graphite drawing on veneer paper, 28x43cm, 2011


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Flower Child"
Graphite drawing on veneer paper, 43x28cm, 2011

Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Iris"
Graphite drawing on veneer paper, 60x50cm, 2011


Ana Bagayan FB69
Ana Bagayan
"Critters"
Graphite drawing on veneer paper, 60x50cm, 2011











Ana Bagayan FB69